BeteendeByrånVi erbjuder

Hur kan vi hjälpa dig?


Vi vänder oss till dig som arbetar inom skola, LSS, habilitering, assistans, HVB/stödboende eller annan typ av verksamhet där du möter människor i behov av stöd. Genom handledning och skräddarsydda föreläsningar och utbildningar förmedlar vi kunskap, inspiration och ger alla deltagare värdefulla och praktiska verktyg och metoder.

Handledning

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Beteendeproblem/problemskapande beteende - kartläggning, bemötande och långsiktiga strategier

 • Färdighetsträning t.ex. att lära in alternativ kommunikation, vardagliga aktiviteter eller sociala färdigheter

 • Förhållningssätt och bemötande anpassat efter situation och person

 • Tydliggörande och förebyggande åtgärder - t.ex. visuellt tydliggörande, tidsstruktur, relationsskapande övningar

 • Hantera sin yrkesroll - t.ex. vid oliktänkande inom personalgruppen eller vid stora påfrestningar

 • Implementering av Positivt beteendestöd/Tillämpad beteendeanalys i hela eller delar av verksamheten

 • Föräldraträning i hemmet

Handledningen läggs upp utifrån behov och ges till alla eller delar av en personalgrupp samt till privatpersoner.

Utbildningar & föreläsningar

 • Utbildningsdagar i Positivt beteendestöd (PBS)/Tillämpad beteendeanalys (TBA). Grundläggande och fortsättning

  produktblad
 • Hantera och minska beteendeproblem - utbildningsdag kring kartläggning, förhållningssätt, krishantering samt långsiktiga livskvalitetshöjande insatser

 • Starka resurser - terminslång utbildning och handledning för assistenter/resurspersoner inom skola

  produktblad
 • Kommunikation och alternativ kompletterande kommunikatin (AKK) - grundläggande utbildningsdag

 • Psykisk ohälsa inom LSS - utbildningsdag om synsätt, kartläggning och insatser kring psykisk ohälsa för personer inom LSS-verksamheter

 • Tydliggörande pedagogik och hjälpmedel för personer med kognitiva svårigheter


Hör av er till oss så hittar vi något som passar just era behov!

BeteendeByrån


Marie Grafström, Beteendeanalytiker,
Master i Tillämpad beteendeanalys och Autism.
Marie har arbetat med TBA sedan 1998, bl.a. på Autismcenter för små barn och på Psykologpartners.

Camilla Kallenbäck, Beteendeanalytiker,
Leg. arbetsterapeut, Fil. mag.
Camilla har arbetat med personer i behov av särskilt stöd sedan 1999, bl.a. på Autismcenter för barn & undom och på Psykologpartners.


Livskvalitet för alla

Beteendebyrån är en byrå för inlärning, delaktighet och livskvalitet för alla. Vår grundsyn är att alla människor, oavsett svårigheter, har rätt till ett meningsfullt och utvecklande liv. Vi arbetar utifrån Positivt beteendestöd (PBS), en modell som bygger på Tillämpad beteendeanalys (TBA) och som har omfattande forskningsstöd. Vi tror på långsiktiga och hållbara strategier snarare än kortsiktiga lösningar och lägger stor vikt vid etiska aspekter, delaktighet och flexibilitet utifrån person och situation.


Erfarenhet och verktyg

Vi har lång erfarenhet av att stödja människor i olika åldrar och med olika typer av beteendeproblem och/eller funktionsnedsättning, framför allt individer med diagnos inom autismspektrum och ADHD. Vår erfarenhet har vi hämtat från olika typer av verksamheter som skola, LSS, assistans och habilitering. Vi har även lång erfarenhet av att arbeta med tidiga intensiva beteendeinterventioner (EIBI) för barn med autism.

Oavsett ålder, funktionsvariation och verksamhet utgår vi från att varje individ är unik och kräver sin egen analys och anpassade insatser. Finns det behov av beteendeförändring så har vi verktygen.

Kontakt


Marie Grafström

070-6120235

marie@beteendebyran.com

Camilla Kallenbäck

076-9467977

camilla@beteendebyran.com

Följ oss på sociala medier

  

Aktuellt